4WD PICKUP खरिद गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित फर्महरुलाई निबेदन दिन आब्हान सम्बन्धि सूचना

4WD PICKUP खरिद गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित फर्महरुलाई निबेदन दिन आब्हान सम्बन्धि सूचना