उपकुलपति प्रा.डा. डुक बहादुर क्षेत्री ज्यू पदभार ग्रहण गर्नुहुँदै

उपकुलपति प्रा.डा. डुक बहादुर क्षेत्री ज्यू पदभार ग्रहण गर्नुहुँदै