faculty काे थप जिम्मेबारि सम्बन्धमा सुचना ।

faculty काे थप जिम्मेबारि सम्बन्धमा सुचना ।

सबै MS/MD ग।ेका चिकित्सकहरु पाेखरा स्वास्थ्या बिज्ञान प्रतिष्ठान पाेखरा ।