काेभिड १९ विरुद्दकाे खाेप कार्ड प्रमाणीकरण सम्बन्धी सूचना

काेभिड १९ विरुद्दकाे खाेप कार्ड प्रमाणीकरण सम्बन्धी सूचना

काेभिड १९ विरुद्दकाे खाेप कार्ड प्रमाणीकरण सम्बन्धी सूचना